Skip to main content

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez InBody Europe B.V. z siedzibą w Gyroscoopweg 122 1042AZ Amsterdam, Holandia („my” lub „nas”).

Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat:

 • dane osobowe, które zbieramy o Tobie
 • przyczyny i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczeństwo
 • komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe
 • jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jesteśmy „administratorem danych” (tj. jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych i kontrolujemy je) i można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Pocztą: kierownik ds. przetwarzania danych, pan Billy Nam, Gyroscoopweg 122 1042AZ Amsterdam, Holandia

Przez e-mail: privacy.eu@inbody.com

Telefonicznie: +31 20 2386080

Jakie dane osobowe zbieramy?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej i kontaktem z nami, wsparciem produktu, wsparciem klinicznym, wsparciem C/S i rejestracją do naszego newslettera: Przetwarzane są następujące (kategorie) danych.

 • Wsparcie produktu
  Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, nazwa firmy, adres, kod pocztowy
 • Wsparcie kliniczne
  Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres, kod pocztowy
 • C/S Support
  Numer seryjny urządzenia, nazwa firmy, nazwa, numer telefonu, adres e-mail, adres
 • Skontaktuj się z nami / Komunikacja
  Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu, adres
 • Rejestracja do naszego newslettera
  Adres e-mail
 • Sklep internetowy strony internetowej
  Sklep internetowy na stronie internetowej (Nazwa, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, numer VAT)

Gromadzimy również dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami, przesyłasz nam opinie, publikujesz materiały na naszej stronie internetowej, wypełniasz ankiety wśród klientów lub bierzesz udział w konkursach.

Jeśli masz mniej niż 16 lat, Twoja rejestracja i zgoda na ochronę danych musi zostać zatwierdzona przez osobę sprawującą nad Tobą władzę rodzicielską. Musisz podać nam numer telefonu komórkowego takiej osoby odpowiedzialnej, z którego będziemy korzystać w celu uzyskania takiej zgody. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona w ciągu 10 dni, usuniemy Twoje dane osobowe.

Dane osobowe innych osób

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe w imieniu innej osoby (np. dziecka, patrz wyżej), potwierdzasz, że ta druga osoba wyznaczyła Cię do działania w jej imieniu i wyraziła zgodę na:

 • wyrazić zgodę w jego imieniu na przetwarzanie jego danych osobowych;
 • otrzymywać w jego imieniu wszelkie zawiadomienia o ochronie danych

Przyczyny i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z następujących powodów:

 • komunikacja z Tobą na temat nas i/lub naszych produktów, które mogą Cię zainteresować
 • monitorowanie i nagrywanie komunikacji (takiej jak rozmowy telefoniczne i e-mail) w celu poprawy jakości naszych usług i/lub zapobiegania oszustwom
 • aby wysyłać Ci nasze biuletyny, gdy zapiszesz się do naszego biuletynu
 • obowiązki regulacyjne i ładu korporacyjnego oraz dobre praktyki
 • zbieranie informacji w ramach dochodzeń prowadzonych przez organy regulacyjne lub w związku z postępowaniami sądowymi lub wnioskami,
 • przyczyny operacyjne, takie jak rejestrowanie transakcji, szkolenia i kontrola jakości
 • zapewnienie poufności wrażliwych informacji handlowych
 • rozpatrywanie skarg i zarzutów o popełnienie przestępstwa,
 • Analiza statystyczna
 • analizowanie preferencji i ulepszanie usług
 • świadczenie usług dla klientów
 • cele marketingowe

w celach marketingowych Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następującą podstawę prawną:

W zakresie komunikacji, przyczyn operacyjnych, rozpatrywania skarg i zarzutów wsparcie produktu, wsparcie kliniczne, wsparcie C/S, skontaktuj się z nami, analizy statystyczne. analizowania preferencji i doskonalenia usług, świadczenia usług dla klientów oraz w celach marketingowych:

 • w celu wykonania umowy i/lub
 • to pursue a legitimate interest by us, namely to promote and sell our products, to conduct our business, to monitor and improve the quality of our services and to pw celu realizacji przez nas uzasadnionego interesu, a mianowicie promowania i sprzedaży naszych produktów, prowadzenia naszej działalności, monitorowania i poprawy jakości naszych usług oraz zapobiegania oszustwomrevent fraud
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych, takich jak przepisy podatkowe, przepisy dotyczące ochrony zdrowia itp.

W odniesieniu do newslettera:

 • zgoda i/lub
 • wykonanie umowy i/lub
 • w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie informowania Cię o nas i naszych produktach oraz w celach marketingowych.

Zawsze masz możliwość wypisania się z naszego newslettera.
Nie masz obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych. Nie masz serwisu na temat swoich danych osobowych.
Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych poza przyczynami wskazanymi powyżej. Nie przetwarza się więcej danych osobowych, niż jest to bezwzględnie konieczne do celów wymienionych w niniejszej polityce.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby chronić Twoje dane osobowe oraz zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie lub zmianie Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są szyfrowane, gdy są przechowywane na naszym serwerze. Ponadto dane osobowe są przesyłane między naszymi serwerami a Tobą za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia internetowego.

Chociaż dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i z tego powodu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności jakichkolwiek danych osobowych, które są przesyłane od Ciebie lub do Ciebie za pośrednictwem Internet.

Twoje prawo do złożenia skargi

Jeśli masz skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Twoich danych, wolelibyśmy, abyś najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio, abyśmy mogli zająć się Twoją skargą. Możesz jednak również skontaktować się z organem zarządzającym w sprawie przetwarzania danych osobowych w Twoim kraju.

Systemy wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, a także za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i innych systemów technicznych. Mogą to być na przykład nasze:

 • sieci i połączenia komputerowe
 • systemy łączności
 • oraz inny sprzęt i oprogramowanie będące własnością, używane lub dostarczane przez nas lub w naszym imieniu.

Korzystanie z plików cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na Twoim komputerze (lub innym urządzeniu elektronicznym) podczas korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji. Używamy następujących plików cookie:

 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie witryny. Może to obejmować pliki cookie, które są niezbędne do utworzenia konta
 • Analityczne pliki cookie, które zapewniają wgląd w sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny, dzięki czemu możemy ulepszać witrynę, a witryna jest dostosowana do tego, co odwiedzający witrynę uznają za interesujące i ważne. Nie wykorzystujemy danych uzyskanych za pomocą tych plików cookie do badania korzystania z witryny na poziomie indywidualnym, a jedynie na poziomie zagregowanym.

Zawarliśmy umowę na przetwarzanie danych z Google Inc. („Google”) i korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej internetowej świadczonej przez Google Inc., aby zapewnić prawidłowe działanie naszej Witryny. Używamy plików cookie Google Analytics w celu poprawy jakości i skuteczności naszej strony internetowej i skonfigurowaliśmy aplikację w sposób przyjazny dla prywatności zgodnie z instrukcjami holenderskiego organu ochrony danych.

Dane cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane i przechowywane przez Google. Google przetwarza adresy IP wszystkich odwiedzających witrynę internetową dla naszej firmy. Ponadto nasza firma korzysta z anonimowej aplikacji Google Analytics, która usuwa ostatni oktet adresów IP odwiedzających Twoją witrynę. Anonimizacja adresu IP odbywa się natychmiast po odebraniu danych przez sieć zbierania danych Analytics i przed rozpoczęciem przechowywania lub przetwarzania.

Nie zezwalamy Google na wykorzystywanie ani udostępnianie naszych danych analitycznych w żadnym celu poza dostarczaniem nam informacji analitycznych.

Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację plików cookie. Możesz zrezygnować z gromadzenia i przechowywania danych przez Google Inc. i ustawić przeglądarkę tak, aby wyłączała pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Możliwe jest jednak, że niektóre funkcje i usługi naszej strony internetowej i innych stron internetowych nie będą działać poprawnie, jeśli pliki cookie są wyłączone.

Jeżeli wymaga tego prawo, odwiedzający stronę wyraża uprzednią zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Przekazywanie danych osobowych

Komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • inne spółki z naszej grupy;
 • nasi agenci i usługodawcy;
 • organom ścigania w związku z jakimkolwiek dochodzeniem mającym na celu zapobieganie bezprawnej działalności
 • osoba trzecia, która nabywa InBody lub nabywa zasadniczo wszystkie nasze aktywa, w takim przypadku dane osobowe będą jednym z nabytych aktywów;
 • inni dostawcy oprogramowania, których możesz poprosić o dostęp do danych urządzenia InBody.

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza EOG

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Europie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG bez Twojej zgody.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG bez Twojej zgody.

Twoje dane będą przechowywane zgodnie z naszą polityką przechowywania. Co do zasady przechowujemy Twoje dane do czasu, aż (wniosku) usuniesz swoje dane osobowe.
Czasami obowiązuje dłuższy okres przechowywania, na przykład w przypadku ustawowego okresu przechowywania, roszczeń itp.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci szereg ważnych praw, z których możesz skorzystać bezpłatnie. Masz prawo do:

 • poproś o dostęp do swojego osobistego
 • wymagać od nas poprawienia błędów w Twoich danych osobowych, które posiadamy
 • żądać usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie w określonych sytuacjach
 • otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i mieć prawo do przekazania tych danych stronie trzeciej w określonych sytuacjach
 • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego
 • sprzeciwić się w niektórych innych sytuacjach dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych
 • w inny sposób ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

w inny sposób nakładania się na twoje dane personalne w serwisie.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z naszym kierownikiem ds. ochrony danych poniżej, podając wystarczające informacje, aby Cię zidentyfikować i poinformować nas, których informacji dotyczy Twoja prośba.

Jeśli masz skargę dotyczącą naszego postępowania z Twoimi danymi osobowymi, możesz złożyć skargę pod adresem[privacy .eu@inbody.com] masz również prawo wniesienia skargi do Information Commissioners Office, czyli organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych.

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą informację o polityce prywatności, o czym poinformujemy Cię, publikując na naszej stronie internetowej.

Jak się z nami skontaktować

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres[privacy .eu@inbody.com] lub napisz do nas pod numer [Gyroscoopweg 122 1042AZ Amsterdam, Holandia] lub zadzwoń pod numer [+31 20 2386080]

Zmiany w polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą politykę prywatności. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać te zasady, aby upewnić się, że znasz najnowszą wersję, która będzie obowiązywać za każdym razem, gdy wejdziesz na tę stronę.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana:[June 2020] .

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close