Skip to main content
MEDYCZNY

Kardiologia

Cztery podstawowe technologie InBody dają lekarzom możliwość dokładnej i precyzyjnej oceny stanu zdrowia pacjentów z nadwagą lub z czynnikami ryzyka związanymi z CVD. Dane generowane przez InBody dostarczają danych wyjściowych, takich jak procent tkanki tłuszczowej, całkowita woda w organizmie i beztłuszczowa masa ciała. Urządzenia InBody zapewniają również analizę trzewnej tkanki tłuszczowej, dzięki czemu lekarze i pacjenci mogą monitorować zmiany tkanki tłuszczowej wokół narządów. Urządzenia InBody mogą również identyfikować obrzęk lub zatrzymanie płynów, co może dodatkowo obciążać serce i prowadzić do dalszych problemów.

Czym jest Kardiologia?

Kardiologia to dziedzina medycyny specjalizująca się w obszarach serca i części układu krążenia. Kardiolodzy zazwyczaj omawiają zdrowie serca, na które może wpływać dieta i ćwiczenia.

Dlaczego analiza składu ciała i

skuteczne narzędzie do leczenia chorób układu krążenia?

 

Skład ciała jest ważny dla zrozumienia zdrowia układu krążenia pacjenta. Wysoka objętość krwi, podwyższony poziom wody w organizmie, obciążenie serca to problemy, które wynikają z takich stanów jak otyłość. BMI jest powszechnie używany do określenia ryzyka choroby sercowo-naczyniowej u pacjenta; jednak BMI pomija tłuszcz trzewny pacjenta, który często wiąże się z wyższym ryzykiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Stosując tę metodę, lekarze nie są w stanie określić, jaka część ciała pacjenta składa się z mięśni lub tłuszczu.

Z drugiej strony analiza składu ciała rozróżnia poziom mięśni, tłuszczu i wody pacjenta. Badania dowiodły, że analizatory składu ciała InBody DSM-BIA są skutecznym narzędziem do leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia i poprawy wyników chirurgicznych. Dzięki urządzeniom InBody specjaliści kardiologii mogą być pewni, że generowane dane wyjściowe dokładnie odzwierciedlają zmiany zachodzące w ciele pacjenta.

W mniej niż 60 sekund specjaliści kardiologii otrzymują arkusz wyników InBody (wydruk składu ciała), który może pomóc w:

– Uzyskiwanie obiektywnych pomiarów płynów i kierowanie strategiami zarządzania płynami

– Skutecznie monitoruje stan odżywienia i kieruje interwencjami żywieniowymi

– Dokładne śledzenie postępów pacjenta i przewidywanie wyników chirurgicznych

ZNACZENIE KĄTA FAZOWEGO

„Przedoperacyjne niskie PA jest dokładnym markerem niedożywienia i niezależnym predyktorem niekorzystnych wyników pooperacyjnych… Zalecamy stosowanie go do wykrywania niedożywienia w populacji pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych”.

Ringaitiene i in., 2016
MONITOROWANIE OBRZĘKU POPRAWIA WYNIKI PACJENTA

„EI określony przez BIA jest użytecznym predyktorem stopnia redukcji masy ciała potrzebnego do osiągnięcia suchej masy… u pacjentów z HF”.

Yamazoe i in., 2015
NIEBEZPIECZEŃSTWA TŁUSZCZU WEWNĘTRZNEGO

„…znacznie wyższy odsetek uczestników z VFA ≥100 cm2 miał cukrzycę, otyłość, nadciśnienie, hipertriglicerydemię i hipo-cholesterolemię HDL”.

Hancu i in., 2015

KĄT FAZOWY

Oceń zdrowie komórek, aby ocenić ryzyko chirurgiczne i wyniki

Kąt fazowy , miara reakcji komórek na prąd elektryczny używany do pomiaru składu ciała, odzwierciedla integralność błony komórkowej i została powiązana z przeżywalnością w różnych populacjach onkologicznych. Kiedy komórki są zdrowe, są w stanie lepiej oprzeć się prądom wykorzystywanym przez InBody, co skutkuje wyższym kątem fazowym.

Monitoruj stan odżywienia pacjentów kardiologicznych

Kąt fazowy odzwierciedla zmiany w zdrowiu komórek, które występują przed wystąpieniem kacheksji sercowej lub problemów z krążeniem. Monitorowanie zmian kąta fazowego służy nie tylko do śledzenia stanu pacjenta, ale jest ściśle powiązane z ryzykiem chirurgicznym i wynikami leczenia pacjentów kardiologicznych.

Oceniając te wyniki w czasie, można monitorować stan odżywienia pacjenta w miarę postępów w programie rehabilitacji i potencjalnie można uniknąć powikłań związanych z interwencjami lub operacjami.

ANALIZA MIĘŚNI I TŁUSZCZU

Popraw jakość rehabilitacji kardiologicznej

Po zdarzeniu sercowym pacjenci często przechodzą rehabilitację, która obejmuje edukację zdrowotną, poradnictwo żywieniowe i trening fizyczny w celu poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego i zmniejszenia ryzyka nawrotu. Jednak programy rehabilitacji kardiologicznej opierają się na BMI jako wskaźniku zmiany stanu odżywienia, mimo że nie jest to skuteczna metoda śledzenia zmian w składzie ciała i stanie zdrowia.

Możliwość opracowania zindywidualizowanych planów leczenia

Korzystając z InBody, profesjonaliści mogą monitorować równowagę mięśniowo-tłuszczową pacjenta, aby kierować interwencjami żywieniowymi i śledzić postępy w trakcie programu rehabilitacji. Pomiary masy beztłuszczowej InBody i indeks obrzęków mogą dodatkowo pomóc w ocenie utraty mięśni, która może być maskowana przez zwiększenie retencji płynów.

InBody zapewnia pacjentowi dokładniejsze przedstawienie równowagi mięśniowej i tłuszczowej wraz z procentową zawartością tkanki tłuszczowej, jednocześnie śledząc zmiany w mięśniach, tłuszczach i płynach w czasie w sekcji Historia składu ciała. Ta tabela zawiera zarys edukacyjny, aby rozpocząć dyskusję na temat zmiany stylu życia i może kierować interwencjami żywieniowymi, a także monitorować postępy ćwiczeń poprzez programy rehabilitacji. Pacjenci otrzymują wizualną reprezentację postępów, aby zachować motywację, podczas gdy profesjonaliści mogą w razie potrzeby dostosowywać swoje programy.

SEGMENTALNA ANALIZA WODY ECW/TBW

Oceń równowagę płynów w każdym segmencie ciała

InBody zapewnia wskaźnik obrzęku, precyzyjny pomiar stosunku wody pozakomórkowej do całkowitej wody w organizmie. Monitorowanie wskaźnika obrzęku (ECW/TBW) umożliwia ocenę akumulacji płynów w przestrzeni pozakomórkowej w wyniku upośledzenia funkcji układu krążenia. Wskaźnik obrzęku odzwierciedla zmiany w czynności serca i układu krążenia, podstawowe problemy z krążeniem oraz skuteczność leków moczopędnych. Korzystając z indeksu obrzęków do oceny bilansu płynów, specjaliści kardiologii mogą opracować skuteczniejsze strategie zarządzania płynami w celu poprawy wyników leczenia pacjentów.

Diagnozuj problemy z krążeniem

Oprócz ECW/TBW całego ciała, wskaźniki obrzęku specyficzne dla każdego segmentu ciała (ramion, nóg i tułowia) wskazują, gdzie mogą wystąpić zaburzenia równowagi płynów w danym regionie. Ręce i nogi można monitorować oddzielnie, aby zidentyfikować problemy z krążeniem w kończynach, a obrzęk tułowia, który często jest najtrudniejszy do zidentyfikowania, można teraz określić ilościowo i monitorować.

Dlaczego kardiolodzy ufają InBody?

Dane biometryczne są gromadzone przez cztery podstawowe technologie InBody w celu dostarczania szybkich, dokładnych i precyzyjnych wyników. Technologie te pozwalają ufać, że wyniki odzwierciedlają prawdziwe zdrowie pacjentów od środka.

Pomiary wieloczęstotliwościowe

Pomiary wieloczęstotliwościowe umożliwiają pomiar wody pozakomórkowej (ECW) i wody wewnątrzkomórkowej (ICW), zapewniając dokładny i ilościowy pomiar całkowitej wody w organizmie.

Bezpośredni pomiar segmentowy

Bezpośredni pomiar segmentowy dzieli ciało na pięć oddzielnych cylindrów i mierzy impedancję każdego segmentu.

8-punktowy system dotykowy

8-punktowy system dotykowy z elektrodami kciuka zapewnia niezawodną powtarzalność, zapewniając, że testy zawsze rozpoczynają się w tych samych anatomicznych punktach początkowych.

Nie ma potrzeby dokonywania ocen empirycznych

Połączenie tych technologii eliminuje potrzebę posiadania danych empirycznych (założenia dotyczące składu ciała w oparciu o czynniki takie jak wiek, płeć lub pochodzenie etniczne).

Skontaktuj się z nami

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close