Skip to main content
MEDYCZNY

Bariatria

Zwiększ sukces programów kontroli wagi.

Dlaczego analiza składu ciała jest skutecznym narzędziem programów bariatrycznych?

Skład ciała jest niezbędny do zrozumienia fizjologicznej budowy ciała pacjenta i kierowania ukierunkowanymi terapiami w celu zwiększenia skuteczności programów kontroli wagi. Urządzenia InBody są nieinwazyjne i wygodne, co czyni je idealnym narzędziem do wdrożenia w praktyce klinicznej. Test InBody zapewnia kompleksowe wyniki, które można wykorzystać do edukacji i zaangażowania pacjenta, a także śledzenia poprawy stanu zdrowia podczas interwencji pacjenta.

W mniej niż 60 sekund test InBody zapewnia łatwe do zrozumienia, dokładne i obiektywne pomiary do oceny zagrożeń dla zdrowia i monitorowania postępów. Profesjonaliści bariatryczni mogą używać InBody do:

– Oceń równowagę mięśniowo-tłuszczową i tłuszcz trzewny w celu kompleksowej oceny ryzyka zdrowotnego
– Zidentyfikuj zaburzenia równowagi płynów związane ze stanem zapalnym lub chorobą podstawową
– Monitoruj zmiany, aby określić skuteczność leczenia i dalej kierować zaleceniami zdrowotnymi, aby zapewnić długotrwały sukces

„… minimalizacja utraty beztłuszczowej masy ciała jest ważnym czynnikiem zdrowia i bezpieczeństwa w celu utrzymania siły i sprawności fizycznej, a także maksymalizacji podstawowej przemiany materii w celu długoterminowego utrzymania wagi”.

 

Coleman i in., 2015

„…w badaniach epidemiologicznych nad otyłością zaleca się stosowanie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, a nie BMI i innych miar antropometrycznych”.

 

Kim i in. 2011

„Pomiary składu ciała mogą dostarczyć informacji na temat zawartości tłuszczu, mięśni i podstawowej przemiany materii, które można wykorzystać w programach odchudzania i badaniach kontrolnych”.

Pan i in., 2017

ANALIZA TŁUSZCZU WEWNĘTRZNEGO I SEGMENTALNEGO

Oceń rozkład tłuszczu, aby dostosować dietę i programy ćwiczeń

Obecne metody oceny masy ciała nie dają wglądu w fizjologiczną budowę pacjenta, co może ograniczać dostosowywanie zabiegów i interwencji. Skład ciała pozwala specjalistom bariatrycznym na tworzenie ukierunkowanych planów leczenia dla każdego indywidualnego pacjenta.

Ocena równowagi między składem mięśni i tłuszczu pozwala specjalistom na bardziej odpowiednią identyfikację zagrożeń kardiometabolicznych, a także tych, którzy niosą nierównowagę masy mięśniowej i tłuszczowej. Pacjenci z niską masą mięśniową w połączeniu z nadmierną masą tłuszczową (otyłość sarkopeniczna) są narażeni na zwiększone ryzyko zdrowotne i wymagają różnych diet i programów ćwiczeń, aby zapobiec utracie mięśni i poprawić stan funkcjonalny.

Rozkład masy tłuszczowej ma również wpływ na ryzyko zdrowotne — segmentalna analiza tłuszczu zapewnia lepszy ogólny wgląd w rozkład tkanki tłuszczowej. Obszar trzewnej tkanki tłuszczowej wskazuje tłuszcz najbardziej związany z kardiometabolicznym ryzykiem zdrowotnym, zapewniając bardziej precyzyjne narzędzia do identyfikacji ryzyka cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych itp.

visceral fat analysis segmental fat analysis
segmental lean analysis

SEGMENTALNA ANALIZA LEAN

Oceń stan słabości pacjenta i ryzyko funkcjonalnej mobilności

Otyłość, której towarzyszy niski poziom beztłuszczowej masy ciała, szczególnie nóg, może zwiększać ryzyko upadków, które mogą prowadzić do osłabienia, ograniczonej zdolności funkcjonalnej i/lub obniżonej jakości życia. Miary segmentowe pozwalają na precyzyjną analizę rozkładu beztłuszczowej masy ciała, aby pomóc lekarzowi ocenić ryzyko związane ze zmniejszoną beztłuszczową masą ciała.

Sekcja Segmental Lean Analysis (SLA) może szybko ocenić stan słabości pacjenta i ryzyko funkcjonalnej mobilności. Poprzez segmentację ciała można zidentyfikować obszary o niskiej beztłuszczowej masie ciała i skierować je do poprawy, pomagając zmniejszyć ryzyko upadków i/lub kontuzji. Górny pasek SLA zapewnia obiektywną miarę beztłuszczowej masy ciała, podczas gdy dolny pasek zawiera dogłębną analizę:

  1. Zdolność danego segmentu do utrzymania całkowitej masy ciała pacjenta i
  2. Zidentyfikuj niedostateczny rozwój szczupłej sylwetki w poszczególnych segmentach ciała.

Identyfikacja obszarów o niskiej masie beztłuszczowej może pomóc w dostosowaniu bardziej szczegółowych programów w celu poprawy wyników pacjentów, takich jak stan funkcjonalny i jakość życia, zarówno przed, jak i po operacji bariatrycznej. Korygując obszary słabości, nie tylko poprawi to zdrowie pacjenta, ale także poprawi styl życia.

SEGMENTALNA ANALIZA WODY ECW/TBW

Wykryj zaburzenia równowagi płynów wynikające z ogólnoustrojowego zapalenia

Otyłości często towarzyszą zmiany hormonalne i inne zmiany fizjologiczne powodujące stan zapalny lub zatrzymanie płynów (obrzęk). Jednak obecne wskaźniki diagnostyczne bilansu płynów są nieprecyzyjne i czasochłonne. InBody zapewnia obiektywne pomiary do monitorowania równowagi płynów całego ciała i segmentów.

InBody skutecznie rozróżnia wodę w przedziałach wewnątrzkomórkowych (ICW; w tkankach) i zewnątrzkomórkowych (ECW; w krwi i płynach śródmiąższowych), które składają się na całkowitą wodę organizmu (TBW). Wskaźnik obrzęku , oparty na stosunku między ECW i TBW (ECW/TBW), może być stosowany do wykrywania zaburzeń równowagi płynów wynikających z ogólnoustrojowego zapalenia, które jest często związane z otyłością.

Ponadto może być używany do śledzenia zmian w bilansie płynów i poprawy u pacjentów po operacji. Ponadto marker ten może pomóc w identyfikacji utrzymującego się stanu zapalnego związanego z problemami z krążeniem lub powikłaniami pooperacyjnymi. Oceniając ECW/TBW, lekarze mają możliwość identyfikacji zmian masy ciała wynikających ze zmian w składzie ciała i/lub braku równowagi płynów; ta zdolność do precyzyjnego śledzenia zmian pozwala na poprawę wyników zdrowotnych dla każdego pacjenta z osobna.

extracellular water total body water
body composition history

HISTORIA SKŁADU CIAŁA

Śledź zmiany w równowadze mięśni, tłuszczu i płynów w celu ukierunkowanego leczenia

Waga i BMI nie są odpowiednimi miarami do śledzenia poprawy stanu zdrowia poprzez interwencje. Zamiast prostego odchudzania, śledź zmiany w składzie ciała, aby uzyskać bardziej kompleksową analizę poprawy zdrowia.

Utrata masy ciała lub zmiany BMI nie oddają składu utraconej masy ciała. Przy prostej redukcji masy ciała pacjenci mają tendencję do utraty mięśni lub nadmiaru wody wraz z masą tłuszczową. Aby zapewnić odpowiednią utratę wagi i poprawę długoterminowego zdrowia, śledzenie zmian w mięśniach, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i równowadze płynów jest kluczem do dostosowania/opracowania zindywidualizowanych zabiegów. Zmiany w równowadze mięśniowo-tłuszczowej, a także rozkład masy beztłuszczowej i tłuszczowej można również śledzić od testu do testu w sekcji Historia składu ciała, aby potwierdzić postęp pacjenta w zakresie ćwiczeń, diety lub terapii lekowych, a także interwencji chirurgicznych. Dzięki kompleksowej ocenie składu ciała specjaliści bariatryczni będą mogli edukować i ustalać plany leczenia z każdym pacjentem, aby uzyskać lepszą motywację i sukces.

Dlaczego chirurdzy bariatryczni ufają InBody?

Wszystkie profesjonalne analizatory składu ciała InBody opierają się na czterech filarach technologii, aby dostarczać szybkie, dokładne i precyzyjne wyniki. Te filary pozwalają ufać, że wyniki odzwierciedlają prawdziwe zdrowie pacjentów od wewnątrz.

BEZPOŚREDNI POMIAR SEGMENTALNY (DSM)
Bezpośredni pomiar segmentowy (DSM) mierzy wodę, masę mięśniową i masę tłuszczu w pięciu segmentach ciała: prawym ramieniu, lewym ramieniu, lewej nodze, prawej nodze i tułowiu. Mierząc każdy segment ciała z osobna, InBody zapewnia dogłębną analizę równowagi mięśniowo-tłuszczowej i płynów w każdym segmencie niezależnie. Identyfikacja rozmieszczenia mięśni i tkanki tłuszczowej u pacjenta umożliwia lepszą ocenę powiązanych zagrożeń dla zdrowia, a segmentowe ECW/TBW można wykorzystać do identyfikacji ogólnoustrojowego lub zlokalizowanego stanu zapalnego wynikającego z otyłości i leżących u jej podstaw schorzeń lub interwencji chirurgicznej. Dzięki kompleksowej analizie każdej części ciała lekarze bariatryczni będą lepiej przygotowani do rozwiązywania indywidualnych problemów każdego pacjenta i tworzenia ukierunkowanych planów zdrowotnych, aby zwiększyć sukces pacjenta.

WIELE CZĘSTOTLIWOŚCI
Urządzenia InBody wykorzystują wiele częstotliwości do dokładniejszego pomiaru wody w organizmie niż powszechnie stosowane metody, takie jak zmiany masy ciała lub ocena obrzęków wżerowych. Te wysokie i niskie częstotliwości mierzą zarówno wodę wewnątrzkomórkową, jak i zewnątrzkomórkową, zapewniając precyzyjne pomiary przedziałów wody w organizmie. Dzięki dokładnym pomiarom płynów, InBody może być używany do identyfikacji zaburzeń równowagi płynów lub retencji wody wynikających ze stanu zapalnego lub problemów z krążeniem, a także do monitorowania zmian w równowadze płynów wynikających z interwencji chirurgicznych lub terapeutycznych.

8-PUNKTOWE ELEKTRODY DOTYKOWE
Urządzenia InBody wykorzystują system 8-punktowych elektrod dotykowych, aby zapewnić, że pomiary zawsze rozpoczynają się w tym samym miejscu, test po teście. Technologia ta zapewnia precyzyjne i powtarzalne wyniki, zapewniając, że uzyskane wyniki są bezpośrednim wynikiem zaleceń i interwencji klinicznych, a nie błędem.

BRAK SZACUNKÓW EMPIRYCZNYCH
Urządzenia InBody nie opierają się na empirycznych szacunkach opartych na wieku, płci lub pochodzeniu etnicznym w celu przewidywania wyników. Dzięki wysokiemu poziomowi dokładności i precyzji osiągniętemu dzięki wyżej wymienionym postępom technologicznym, InBody usuwa założenia związane z populacją podczas określania składu ciała, aby zapewnić, że wyniki są oparte wyłącznie na jednostce i zwiększając wrażliwość na zmiany składu ciała.

Zacznij dziś.

Specjalista InBody odpowie na wszelkie pytania.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close