Skip to main content

InBody w badaniachPonad 2500 badań naukowych z wykorzystaniem InBody

Badania walidacyjne dokładności InBody

Studium 1

WYSOKA KORELACJA Z DEXĄ DLA POMIARÓW USZCZELNEJ MASY

W badaniu z 2011 r. opublikowanym przez Clinical Nutrition porównano dokładność DSM-BIA (InBody 720) w porównaniu z DXA z udziałem 484 uczestników w średnim wieku. Badanie wykazało, że InBody wykazywał 99% korelację z DXA podczas pomiaru beztłuszczowej masy ciała w populacjach z prawidłową i nadwagą. „Podsumowując, to badanie pokazuje, że DSM-BIA jest ważnym narzędziem do oceny składu całego ciała i segmentowych pomiarów beztłuszczowej masy ciała w populacji w średnim wieku,gdy zostanie zwalidowany względem DEXA”

Ling, Karolina H.Y.; de Craen, Anton J.M.; Slagboom, Pieternella E.; Gunn, Dave A.; Stokkel, Marcel PM; Westendorp, Rudi G.J.; Maier, Andrea B. (2011-10). „Dokładność bezpośredniej segmentowej wieloczęstotliwościowej analizy bioimpedancji w ocenie całkowitego i segmentowego składu ciała w populacji dorosłych w średnim wieku”. Żywienie kliniczne (Edynburg, Szkocja). 30 (5): 610–615. doi:10.1016/j.clnu.2011.04.001. ISSN 1532-1983. PMID 21555168.

Studium 2

DOKŁADNE POMIARY WODY W ORGANIZMIE NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI CIAŁA

W badaniu z walidacją krzyżową z 2005 r., opublikowanym przez European Journal of Clinical Nutrition, oceniono dokładność ośmiobiegunowej analizy impedancji bioelektrycznej do oceny całkowitej wody w organizmie (TBW) i wody pozakomórkowej (ECW) w ciężkiej otyłości. Wyniki InBody 3.0 zostały porównane z wynikami uzyskanymi metodą rozcieńczeń Br. W badaniu stwierdzono, że InBody oferuje dokładne szacunkiTBW i ECW bez potrzeby formułowania specyficznych dla populacjilub równań empirycznych.

Sartorio, A.; Malavolti, M.; Agosti, F.; Marinone, P. G.; Caiti, O.; Battistini, N.; Bedogni, G. (February 2005). „Rozmieszczenie wody w organizmie w ciężkiej otyłości i jej ocena na podstawie ośmiobiegunowej analizy impedancji bioelektrycznej”. European Journal of Clinical Nutrition. 59(2): 155–160. doi:10.1038/sj.ejcn.1602049. ISSN 0954-3007. PMID 15340370.

Studium 3

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW TŁUSZCZU W ZDROWYCH POPULACJACH

W badaniu z 2004 r. opublikowanym przez Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science porównano dokładność trzech urządzeń BIA (Tanita BC-118 „[SF-BIA4]”, Tanita TBF-101 „[SF-BIA8]”, InBody 3.0 „[MF-BIA8]”) z ważeniem DXA i hydrostatycznym. W badaniu stwierdzono, żeInBody 3.0 (określany jako MF-BIA8)wykazał najwyższą korelację wyników z DXA i ważeniem hydrostatycznym oraz wykazał najmniejszy błąd oszacowania w porównaniu z innymi metodami BIA (94% korelacja z DXA i 81% korelacja z ważeniem hydrostatycznym) .

Demura, Shinichi; Sato, Susumu; Kitabayashi, Tamotsu (2004). „Procent całkowitej tkanki tłuszczowej oszacowany za pomocą trzech automatycznych analizatorów impedancji bioelektrycznej”. Journal of PHYSIOLOGICAL ANTROPOLOGY i Applied Human Science. 23 (3): 93–99. doi:10.2114/jpa.23.93. ISSN 1345-3475.

Studium 4

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI JAKO TERENOWE NARZĘDZIE OCENY

Badanie opublikowane w 2010 r. wykazało, że wyniki InBody 520 są silnie skorelowane z pomiarami masy beztłuszczowej (FFM) z ważenia hydrostatycznego (96%). W badaniu stwierdzono również, że InBody nie wymaga wysokich umiejętności technicznych, dzięki czemu jest łatwy w użyciu i bezpieczny, a także zapewniajednoczesne pomiary masy ciała, składu ciała i TBW w krótkim czasie. „Te zalety mogą sprawić, że MFBIA będzie atrakcyjna dla instytucji edukacyjnych, które mogą nie mieć dostępu do przeszkolonych antropometrów, HW, ADP i DXA, a także rozwiać obawy wyrażone przez trenerów, urzędników i trenerów sportowych, którzy kwestionują wyniki testów SK przeprowadzonych przez kogoś, kto może nie być całkowicie obiektywny lub bezstronny”.

CAŁKOWITA, ALAN C.; JAGNIĘCA, PAMELA G. (2010-02). „Ocena wieloczęstotliwościowej analizy impedancji bioelektrycznej w ocenie składu ciała zapaśników”. Medycyna i nauka w sporcie i ćwiczeniach. 42(2): 361–367. doi:10.1249/mss.0b013e3181b2e8b4. ISSN 0195-9131.

Studium 5

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ ZARÓWNO CAŁKOWITEJ I SEGMENTALNEJ MASOWEJ CIAŁA U MAŁYCH DZIECI

W badaniu walidacji krzyżowej z 2009 r. opublikowanym przez European Journal of Clinical Nutrition porównano dokładność analizy impedancji bioelektrycznej tetra (RJL Systems model 101A) i oktopolarnej (InBody 3.0) względem DXA w celu oceny całkowitego i wyrostka robaczkowego ciała u dzieci. Badanie wykazało, że InBody 3.0 był lepszy od urządzeń BIA, które wykorzystują tylko 4 elektrody do przewidywania FFM, że empiryczne oszacowania użyte przez tetrapolarne urządzenia BIA dały stronnicze prognozy FFM oraz że InBody był dokładnym predyktorem składuciała segmentowego.

Kriemler, S.; Puder, J.; Zahner, L.; Roth, R.; Braun-Fahrländer, C.; Bedogni, G. (2009-5). „Walidacja krzyżowa analizy impedancji bioelektrycznej do oceny składu ciała w reprezentatywnej próbie dzieci w wieku od 6 do 13 lat”. European Journal of Clinical Nutrition. 63 (5): 619–626. doi:10.1038/ejcn.2008.19. ISSN 1476-5640. PMID 18285806.

Studium 6

MONITOR CIŚNIENIA KRWI WAŻNY DO ZASTOSOWAŃ KLINICZNYCH

„Urządzenie oscylometryczne z pojedynczym mankietem InBody BPBIO320 opracowane do samodzielnego pomiaru przez osoby dorosłe w przestrzeni publicznej przeszedł wszystkie wymagania walidacyjne ESH-IP 2010 i może być zalecany do użytku klinicznego.” Test-referencyjna różnica BP wynosiła 0,5±4,3/-1,1±4,3 mmHg (skurczowe/rozkurczowe) u uczestników z obwodem ramienia mniejszym niż 31,4 cm (n=17) i -1,3±6,0/0,2±4,8 mmHg u osób z ramieniem obwód co najmniej 31,4 cm (n=16). Wskazuje to, że margines błędu wynosi ~5/5,5 mmHg (skurczowe/rozkurczowe) u osób z mniejszymi ramionami i ~7/5 mmHg (skurczowe/rozkurczowe) u osób z większym obwodem ramienia.

Kollias, A., Stambolliu, E., Kyriakoulis, KG, Papadatos, SS i Stergiou, GS (2019). Walidacja oscylometrycznego ciśnieniomierza z pojedynczym mankietem InBody BPBIO320 do użytku publicznego zgodnie z 2010 European Society of Hypertension International Protokół. Monitorowanie ciśnienia krwi, 24(1), 30-32.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close